BIỆT THỰ 2 PHÒNG NGỦ

DT lô đất
180 m2 (12x15)
DT xây dựng
90 m2
DT bếp ăn
34.3 m2
DT phòng ngủ
22.4 m2 / phòng
DT hồ bơi
34 m2
DT sân vườn
66.9 m2
DT lô đất
216 m2 (12x18)
DT xây dựng
91 m2
DT bếp ăn
34.3 m2
DT phòng ngủ
22.4 m2 / phòng
DT hồ bơi
38 m2
DT sân vườn
98.9 m2
DT lô đất
225 m2 (15x15)
DT xây dựng
103 m2
DT bếp ăn
40.2 m2
DT phòng ngủ
24.7 m2 / phòng
DT hồ bơi
37 m2
DT sân vườn
98.4 m2
1 Phòng khách , bếp ăn
2 Ghế hồ bơi
3 Hồ bơi
4 Phòng ngủ 1
5 Phòng ngủ 2
6 Phòng tắm